Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka “PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU“ v nové objednávce nebo přihlášením k odběru e-mailů ve formuláři na webu dáváte svůj

výslovný souhlas správci osobních údajů: Webtown, s.r.o., sídlo: Měšická 127/44, 190 00 Praha 9, Prosek, IČO: 07344350, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 299536 (Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 1. identifikační informace (jméno, příjmení);
 2. kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
 3. informace o používání výrobků a služeb Správce, včetně informací obsažených ve Vašich žádostech o výrobky a služby;
 4. informace z osobní, telefonické a elektronické komunikace mezi Správcem a Vámi; a
 5. geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte);

které Správce získal přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a),

k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

 1. zasílání newsletterů prostřednictvím e-mailu, a to maximálně jedenkrát za týden;
 2. zasílání informací o událostech organizovaných Správcem prostřednictvím e-mailu;
 3. zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení výrobků a služeb poskytovaných Správcem prostřednictvím e-mailu;
 4. uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;
 5. automatické zpracování za účelem analýzy Vašich osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající Vašim potřebám;
 6. marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb; a
 7. organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také osobami zajišťujícími marketingové služby pro Správce (seznam těchto osob naleznete v informačním memorandu o zpracování osobních údajů dostupném na následujícím odkazu: https://www.tanci.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání komunikace mezi Vámi a Správcem a 2 let po skončení takové komunikace. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, Váš souhlas bude platný po dobu 2 let od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolánzasláním odvolání na emailovou adresu info@tanci.cz nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

Tímto potvrzujete, že jste se seznámil/a s informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jstemu zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Dále potvrzujete, že jste si vědom/a, že mám právo:

 1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: https://www.tanci.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Po Vašem přihlášení k odběru Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu potvrzující link, o jehož rozkliknuti Vás tímto žádáme, aby byl proces udělení souhlasu úspěšně dokončen.

Děkujeme.